Bảng kê khai hàng hoá dự kiến

Quý khách hàng vui lòng nhập thông tin hàng hoá dự kiến, bao gồm Tên mặt hàng, Số lượng, Mô tả sơ về hàng hoá. Quý khách cũng cung cấp thông tin nơi gửi hàng, nơi nhận hàng và số điện thoại liên hệ tại hai địa điểm trên.

Những thông tin trên sẽ giúp quá trình tính toán chi phí, báo giá cho quý khách hàng chính xác và nhanh chóng hơn.
Thông tin của quý khách được bảo mật và không chia sẻ cho bên thứ 3. Xem chi tiết tại đây!